19/11/2020 | Yuzhnouralsk | Moza Memory + Belyash

19/11/2020 | Yuzhnouralsk | City House of Culture | 19:00 | Memory (Choreography Vladimir Vdovenko) + Belyash (Choreography and dance Artem Sushchenko)