10-22/06/2015 | Münster | Outdoor location festival Flurstücke 015

Münster (Germany) | Outdoor location festival Flurstücke 015 | Miniaturen für Münster | Chor. Olga Pona, Elena Prishvytsina, Vladislav Morosov, Andrei Zykov, Maria Greyf\r\n\r\noutdoor