07/11/2018 | Chelyabinsk | Concert Hall Philarmony | Different + Belyashi

07/11/2018 | Chelyabinsk | Concert Hall Philarmony | Different (Choreographyя: Olga Pona) + Belyashi (Choreography and dance: Artem Sushchenko)