03/09/2017 | Chelyabinsk | Chamber Theater | ERROR + 11:30 + LEGENDA

03/09/2017 | Chelyabinsk | Chamber Theater | 19:30 | ERROR (Dennis Chernyshov, Kristina Leonova) + 11:30 (Elela Prishvitsyna, Vladislav Morosov) + LEGENDA (Dmitry Chegodar, Rafael Timerbakov)